best-header

หน้าหลักวัสดุ

เบสท์เฮ้าส์กรุ๊ป รับสร้างบ้าน|วัสดุ

โครงสร้าง
 เสาเข็ม   พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 และหรือ I-18 ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร  (2 ท่อนต่อเชื่อม)  หรือตามวิศวกรกำหนดพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีสภาพเป็นดินแข็งหรือไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ให้ใช้ฐานรากรับน้ำหนักแทนเสาเข็ม (ขนาดฐานรากตามวิศวกรกำหนด)
 
  ฐานราก/เสา / คาน
 
  คอนกรีตเสริมเหล็ก ( เหล็กเสริมหลักใช้เหล็กข้ออ้อย) ขนาดตามวิศวกรกำหนด
 
 พื้นชั้นล่าง / บน
 
  พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน บางส่วนหล่อกับที่ หรือตามแบบระบุ
 
 พื้นจอดรถ
 
 คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทและถ่ายน้ำหนักลงบนพื้นดิน)
 
 พื้นซักล้าง
 
  คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทและถ่ายน้ำหนักลงบนพื้นดิน)
 
   วัสดุปูพื้น
 พื้นชั้นล่างทั่วไป
 
  ผิวปูด้วยหินอ่อน   เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ ราคาไม่เกินตร.ม.ละ 800 บาท พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 1/2"x4"
 พื้นชั้นบนทั่วไป   ผิวปูด้วยพื้นหินอ่อน เทียบเท่า พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 4" ราคาไม่เกินตร.ม. ละ 600 บาท
 พื้นห้องนอนชั้นบน  ผิวปูด้วยพื้นหินอ่อน พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 4"ราคาไม่เกินตร.ม. ละ 600 บาท
 
 พื้นห้องน้ำทั่วไป   ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบขนาด 12 x 12 หรือเทียบเท่า มีลายธรรมดา เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ  ราคาไม่เกินตร.ม.ละ  200 บาท  
 พื้นห้องน้ำใหญ่  ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบขนาด 12 x 12 หรือเทียบเท่า มีลายธรรมดา เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ  ราคาไม่เกินตร.ม.ละ  200 บาท  
 
 พื้นห้องครัว   ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบขนาด 12 x 12 หรือเทียบเท่า มีลายธรรมดา เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ  ราคาไม่เกินตร.ม.ละ  200 บาท
 พื้นระเบียง,เฉลียง  ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบขนาด 12 x 12 หรือเทียบเท่า มีลายธรรมดา เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ  ราคาไม่เกินตร.ม.ละ  200 บาท
 พื้นห้องคนใช้ (ถ้ามี)
 
 ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 หรือเทียบเท่า สีพื้น เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ ราคาไม่เกินตร.ม.ละ 200 บาท
 พื้นห้องเก็บของ  ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 หรือเทียบเท่า สีพื้น เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ ราคาไม่เกินตร.ม.ละ  200 บาท
 พื้นห้องซักรีด (ถ้ามี)   ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 หรือเทียบเท่า สีพื้น เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ ราคาไม่เกินตร.ม.ละ  200 บาท
พื้นโรงรถ ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
พื้นซักล้าง
 
ผิวซีเมนต์ขัดมัน
ผนัง
 ผนังทั่วไป
 
 ก่อผนังด้วยอิฐมอญ ฉาบเรียบ
 
ผนังห้องน้ำใหญ่  ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบขนาด 12 x 12 หรือเทียบเท่า มีลายธรรมดา เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ  ราคาไม่เกินตร.ม.ละ  200 บาท สูง 2.00 ม.
ผนังห้องน้ำทั่วไป
 
ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบขนาด 12 x 12 หรือเทียบเท่า มีลายธรรมดา เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ  ราคาไม่เกินตร.ม.ละ  200 บาท สูง 2.00 ม.
ผนังห้องน้ำคนใช้ (ถ้ามี) ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบขนาด 8 x 8 หรือเทียบเท่า มีลายธรรมดา เกรดเอ ผลิตภายในประเทศ  ราคาไม่เกินตร.ม.ละ  150 บาท สง 2.00 ม.
ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานภายในทั่วไป  ใช้แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 
ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา)
 
ใช้ฝ้าระแนง CONWOOD สำเร็จรูป โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หรือเทียบเท่า
ฝ้าเฉลียง/ระเบียง ตกแต่งเพดานคอนกรีต ทาสี
 
ฝ้าห้องน้ำ
 
ใช้แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
หลังคา
 อะเส/คานหลังคา   โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
 โครงหลังคา  โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม  ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
 
 หลังคา   มุงด้วยกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนีย หรือเทียบเท่า สีแดงกุหลาบ หรือน้ำตาลโกเมน , อิฐอำไพ เทานกพิราบ สีประกายทอง สีประกายตะวัน ประอำพัน  สีเงินเรือนรอง สีเขียว  (เลือกสีภายหลัง)
วัสดุป้องกันความร้อน  ใช้แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้หลังคา (เฉพาะหลังคารอบบน)
เชิงชาย
 
ใช้ไม้ CONWOOD หรือเทียบเท่า
วงกบ
วงกบทั่วไป
 
ใช้ไม้แดง ขนาด 2 x 4 ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ หรืออลูมิเนียมสีธรรมดา
 วงกบประตู-หน้าต่าง  ใช้ไม้แดง ขนาด 2 x 4 ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ หรืออลูมิเนียมสีธรรมดา (ยกเว้นห้องน้ำคนใช้  ใช้วงกบพีวีซี)
วงกบประตูโรงรถ ใช้ไม้แดง ขนาด 2 X 4  ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
วงกบประตูห้องครัว  (เปิดออกภายนอก)  ใช้ไม้แดง ขนาด 2 X 4  ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
วงกบประตูห้องน้ำทั่วไป
 
ใช้วงกบพีวีซี  หรือ ไม้แดง หรือเทียบเท่า
 
วงกบประตูห้องคนใช้ ใช้วงกบพีวีซี หรือ ไม้แดง หรือเทียบเท่า
หน้าต่าง
หน้าต่างทั่วไป
 
ใช้ไม้แดง หรือเทียบเท่า กระจกเขียว หรืออลูมิเนียมสีอบขาว  บานเลื่อนกระจกเขียว
หน้าต่างห้องน้ำ ใช้ไม้แดง หรือเทียบเท่า ติดกระจกใส 
หน้าต่างบานเกร็ด(ถ้ามี) อลูมิเนียมสีอบขาว ติดกระจกเขียว หรือ ชา
 
ประตู
 ประตูเฉลียง / ระเบียง  ใช้บานประตูไม้เนื้อแข็ง หรือเทียบเท่า
 ประตูหน้า  ใช้บานประตูไม้เนื้อแข็ง หรือเทียบเท่า กระจกใส หรืออลูมเนียมสีธรรมดา บานเลื่อน กระจกใส
 
 ประตูภายในทั่วไป   ใช้บานประตู HDF ตราช้าง รุ่นมาตฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
 ประตูห้องนอน  ใช้บานประตู HDF ตรงช้างรุ่นมาตฐาน  หรือเทียบเท่า ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
 ประตูห้องน้ำ
 
 ใช้บานประตูพีวีซี  หรือเทียบเท่า
 
 ประตูห้องเก็บของ (ถ้ามี)   ใช้บานประตูไม้อัดสัก หรือเทียบเท่า ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
 ประตูห้องคนใช้ (ถ้ามี)
 
 ใช้บานประตู HDF ตราช้าง หรือเทียบเท่า
ประตูห้องครัว (ถ้ามี)
 
ใช้บานประตูไฟเบอร์กลาส ตราช้าง หรือเทียบเท่า ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
 
ประตูห้องน้ำคนใช้ (ถ้ามี)
 
ใช้บานประตูพีวีซี  หรือเทียบเท่า
 
ประตูห้องเก็บของใต้บันได  (ถ้ามี) ใช้บานประตูไม้อัดสัก หรือเทียบเท่า ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
ลูกบิดประตูทั่วไป แสตนเลสชนิดด้านหัวกลุมหรือเทียบเท่า
บานพับประตู-หน้าต่างทั่วไป
 
แสตนเลสชนิดด้านหรือเทียบเท่า
มือจับประตูห้องเก็บของใต้บันได  แสตนเลสชนิดด้านหรือเทียบเท่า
บานเกล็ดหน้าต่าง(ถ้ามี) ใช้เกล็ดอลูมิเนียมปรับมุมแบบมือหมุน ติดกระจกใส
 
ประตูทางเข้าหลัก  แสตนเลสชนิดด้านหัวกลมหรือเทียบเท่า
 
สุขภัณฑ์
 โถส้วมชักโครก  ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 6,500 บาท/ชุด
 โถส้วมนั่งยอง (ห้องคนใช้)  ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1200 บาท/ชุด
 อ่างล้างหน้า
 
  ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ชนิดแขวนผนังพร้อมขาตั้ง ไม่เกิน 1,500 บาท/ชุด
 เคาน์เตอร์ห้องน้ำ
 
  (ไม่รวมราคาในงานก่อสร้าง)
 ที่ใส่สบู่   ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 800 บาท/ชุด
 
ที่ใส่กระดาษชำระ ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1200 บาท/ชุด
 อ่างอาบน้ำ (ถ้ามี)  ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 25,000 บาท/ชุด
ฝักบัวสายอ่อน  ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1200 บาท/ชุด
 
สายชำระ ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1200 บาท/ชุด
กระจกเงา
 
ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1,500 บาท/ชุด
ราวแขวนผ้า  ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1200 บาท/ชุด
 
ก๊อกน้ำ
 
 ใช้ AMERICAN STANDARD หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1200 บาท/ชุด
 
บันได 
 โครงสร้างบันได  คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด
 เสา/ราวบันได  ใช้สแตนเลส  ขนาดตามแบบระบุ
 ลูกนอน /  พื้นชานพัก
 
 ผิวปูหินอ่อน หรือเทียบเท่า พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 4
 ลูกกรง
 
 ใช้สแตนเลส ขนาดตามแบบระบุ
  งานประปา
 ท่อน้ำดี/ท่อประปา  ท่อเมนใช้ P.V.C  ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปาระยะไม่เกิน 20.00 เมตร ท่อแยกใช้ท่อ P.V.C ขนาด 4 หุน 
 
 ท่อน้ำเสีย/ท่อน้ำทิ้ง  ท่อส้วมใช้ท่อ P.V.C ขนาด 4 นิ้ว ท่อน้ำทิ้งใช้ท่อ P.V.C ขนาด 3 นิ้ว ท่อแยก 2 นิ้ว 
 ท่อระบายอากาศ  ท่อ P.V.C ขนาด 1 นิ้ว 
งานระบบสุขาภิบาล
 ถังบำบัด  ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร (ฝังในดิน)
ท่อระบายน้ำ
 
ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะไม่เกิน 20.00 เมตร
บ่อพัก บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลี้ยว
งานไฟฟ้า
สายเมนภายนอก ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน P.V.C ชนิดสายเดี่ยว ต่อห่างจากชายคาถึงมิเตอร์ ให้ระยะความยาวสายไฟฟ้าไม่เกิน 20.00 เมตร
สายไฟฟ้าภายใน  ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน P.V.C ชนิดสายเดี่ยว เดินสายร้อยในท่อ P.V.C ฝังในผนังและเดินบนฝ้า
 
แผงควบคุมไฟฟ้า ใช้ขนาด 15(45) แอมป์ แบบกล่องเหล็ก หรือเทียบเท่า
สวิตช์แสงสว่าง  ชนิดฝังเรียบกำหนดให้ห้องละ 1 จุดเฉพาะห้องนอนใหญ่ 2 จุด
 
สวิตช์แอร์  (ไม่รวมราคาในงานก่อสร้าง)
 
ปลั๊กไฟฟ้า  ชนิดฝังเรียบกำหนดให้ห้องละ 2 จุด( ยกเว้นห้องเก็บของ/ ห้องน้ำ/ โถงชั้นล่าง - ชั้นบน)
 

บริการแนะนำ

บริษัท เจริญพรอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด   รับติดตั้ง หลังคาไวนิล หลังคาโพลีคาร์บอเนต หลังคาโพลีเกล หลังคาดีไลท์ หลังคาเมทัลชีท โทร. 02-998-6454, 086-309-9988 เว็บไซต์หลัก www.charoenpornintergroup.com
หลังคาไวนิล หลังคาโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) หลังคาโพลีเกล รุ่นพิเศษ หนา 8 mm (POLYGAL) หลังคาดีไลท์ (D-LITE) หลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet)
หลังคาไวนิล หลังคาโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) หลังคาโพลีเกล รุ่นพิเศษ หนา 8 mm (POLYGAL)  หลังคาดีไลท์ (D-LITE) หลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet)